Návrh znaku a vlajky (praporu) MČ Praha-Benice

Vítězné návrhy obecních symbolů odevzdané začátkem července 2004

Na konci června 2004 vybralo zastupitelstvo MČ Praha - Benice jako vítězné uvedené varianty. Začátkem července 2004 jsem předal nezbytné podklady k posouzení Heraldické komisi při Zastupitelstvu hl. m. Prahy a Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a následného schválení Zastupitelstvem hl .m. Prahy a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
Rada hl. m. Prahy na zasedání dne 9.listopadu 2004 schválila udělení znaku a vlajky městské části Praha - Benice.

Dne 20.ledna 2005 byly tyto návrhy obecních symbolů schváleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Dle terminologie schválené v dubnu 2004 se místo praporu užívá termínu vlajka.

Obecní symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodutím č. 50 ze dne 20.1.2005.

Vítězný návrh znaku :

Vítězný návrh vlajky :

   
Blason (popis znaku):
Štít je červený se zelenou hlavou oddělenou zlatým zúženým břevnem. V hlavě štítu je kosmo položený zlatý cep šikmo překřížený zlatou berlou. Uprostřed štítu je zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Popis vlajky:
List vlajky tvoří tři svislé pruhy, zelený s kosmo položeným žlutým cepem šikmo překříženým žlutou berlou, žlutý a červený se žlutým cestovním čtyřkolovým kočárem s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu, v poměru 6:1:12. Poměr šířky k délce 2:3.

 

Odůvodnění:
kočár - symbol nyní rekonstruované původní císařské cesty Praha-Vídeň

červená a zlatá tinktura – erbovní tinktury původních majitelů panství knížat z Liechtensteinu

zelená barva – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

zlatá berla – atribut sv.Prokopa, patrona kapličky na návsi

zlatý cep  – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

zlaté zúžené břevno – asociuje zde historickou  těžbu zlata ve štolách

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

 

Na přelomu února a března 2004 jsem se se zastupitelstvem MČ dohodl na vytvoření návrhu znaku a praporu. Návrhy jsem odevzdal na přelomu dubna a května.

Odevzdané varianty návrhů symbolů MČ na přelomu dubna a května 2004

 

Návrh znaku A:

Návrh praporu A:

Blason (popis znaku) A1:
Na červeném štítu zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Popis praporu A1:
Na červeném listu žlutý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) A2:
Červený štít se zelenou hlavou oddělenou zlatou nití. V hlavě štítu zkřížený zlatý cep a přes něj zlatá berla doleva. Uprostřed štítu zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Popis praporu A2:
List praporu dělený žlutou nití v poměru 1:3 na žerďovou zelenou část, v níž  zkřížená zlatá berla a zlatý cep vespod k žerdi a vlající červenou část, v níž žlutý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) A3:
Červený štít se zelenou hlavou oddělenou zlatou nití. V hlavě štítu zkřížená dvě zlatá hornická kladiva, mlátek doleva vespod. Uprostřed štítu zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Popis praporu A3:
List praporu dělený žlutou nití v poměru 1:3 na žerďovou zelenou část, v níž  zkřížená dvě zlatá hornická kladiva, mlátek vespod k žerdi a vlající červenou část, v níž žlutý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
kočár - symbol nyní rekonstruované původní císařské cesty Praha-Vídeň

červená a zlatá tinktura – erbovní tinktury původních majitelů panství knížat z Liechtensteinu

zelená barva – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

zlatá berla – atribut sv.Prokopa, patrona kapličky na návsi

zlatý cep  – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

zlatá hornická kladiva – asociují zde historickou  těžbu zlata ve štolách

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku B:

Návrh praporu B:

Blason (popis znaku):
Na červeném štítu s vlnovitě oddělenou stříbrnou patou zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložným prostorem vpředu s kozlíkem a vzadu. Patu štítu dělí vodorovný modrý vlnitý pruh.
Popis praporu:
List praporu tvoří tři vodorovné vlnovitě oddělené pruhy, červený se žlutým cestovním čtyřkolovým kočárem s dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu, bílý a modrý, v poměru 5:1:2.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
kočár - symbol nyní rekonstruované původní císařské cesty Praha-Vídeň

červená a zlatá tinktura – erbovní tinktury původních majitelů panství knížat z Liechtensteinu

modrá barva – představuje zde Pitkovický (Vinný) potok, do kterého se nad Světicemi vlévá jedenáct potoků

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku C:

Návrh praporu C:

Blason (popis znaku) C1:
Na červeném štítu s modrou patou oddělenou stříbrnou nití zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu. V patě štítu zkřížený zlatý cep a přes něj zlatá berla doleva. 
Popis praporu C1:
List praporu dělený bílou nití v poměru 1:3 na žerďovou modrou část, v níž zkřížená zlatá berla a zlatý cep vespod k žerdi a vlající červenou část, v níž žlutý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) C2:
Na zeleném štítu s modrou patou vlnovitě oddělenou stříbrnou nití zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu. V patě štítu zkřížený zlatý cep a přes něj zlatá berla doleva. 
Popis praporu C2:
List praporu vlnovitě dělený bílou nití v poměru 1:3 na žerďovou modrou část, v níž zkřížená zlatá berla a zlatý cep vespod k žerdi a vlající zelenou část, v níž žlutý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
kočár - symbol nyní rekonstruované původní císařské cesty Praha-Vídeň

červená a zlatá tinktura – erbovní tinktury původních majitelů panství knížat z Liechtensteinu

zelená barva – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

modrá barva – představuje zde Pitkovický (Vinný) potok, do kterého se nad Světicemi vlévá jedenáct potoků

zlatá berla – atribut sv.Prokopa, patrona kapličky na návsi

zlatý cep  – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku D:

Návrh praporu D:

Blason (popis znaku) D1:
Na červeném štítu s modrou patou oddělenou stříbrnou nití zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu. V patě štítu zkřížená dvě zlatá hornická kladiva, mlátek doleva vespod.
Popis praporu D1:
List praporu dělený bílou nití v poměru 1:3 na žerďovou modrou část, v níž zkřížená dvě zlatá hornická kladiva, mlátek vespod k žerdi a vlající červenou část, v níž žlutý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) D2:
Na zeleném štítu s modrou patou vlnovitě oddělenou stříbrnou nití zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu. V patě štítu zkřížená dvě zlatá hornická kladiva, mlátek doleva vespod.
Popis praporu D2:
List praporu vlnovitě dělený bílou nití v poměru 1:3 na žerďovou modrou část, v níž zkřížená dvě zlatá hornická kladiva, mlátek vespod k žerdi a vlající zelenou část, v níž žlutý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
kočár - symbol nyní rekonstruované původní císařské cesty Praha-Vídeň

červená a zlatá tinktura – erbovní tinktury původních majitelů panství knížat z Liechtensteinu

zelená barva – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

modrá barva – představuje zde Pitkovický (Vinný) potok, do kterého se nad Světicemi vlévá jedenáct potoků

zlatá hornická kladiva – asociují zde historickou  těžbu zlata ve štolách

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku E:

Návrh praporu E:

Blason (popis znaku) E1:
Na zeleném štítu nad modrou patou stříbrný z kvádrů budovaný most o dvou obloucích, který sahá až do poloviny štítu. Na mostě zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
Popis praporu E:
List praporu tvoří tři vodorovné pruhy, zelený se žlutým cestovním čtyřkolovým kočárem s dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu, bílý a modrý, v poměru 6:1:1.
Poměr šířky k délce 2:3.Poměr šířky
   
 
Blason (popis znaku) E2:
Zelený štít s červenou hlavou oddělenou zlatou nití a modrou patou. V hlavě štítu zkřížený zlatý cep a přes něj zlatá berla doleva.  Nad modrou patou stříbrný z kvádrů budovaný most o dvou obloucích, který sahá až do třetiny štítu. Na mostě zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
 
   
 
Blason (popis znaku) E3:
Zelený štít s červenou hlavou oddělenou zlatou nití a modrou patou. V hlavě štítu zkřížená dvě zlatá hornická kladiva, mlátek doleva vespod. Nad modrou patou stříbrný z kvádrů budovaný most o dvou obloucích, který sahá až do třetiny štítu. Na mostě zlatý cestovní čtyřkolový kočár s osově umístěnými jednokřídlými dveřmi z poloviny prosklenými a s úložnými prostory vpředu s kozlíkem a vzadu.
 
   
Odůvodnění:
kočár - symbol nyní rekonstruované původní císařské cesty Praha-Vídeň

červená a zlatá tinktura – erbovní tinktury původních majitelů panství knížat z Liechtensteinu

stříbrný most - původní starý kamenný most z let 1892-93 (v r. 1956 rozšířen)

zelená barva – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

modrá barva – představuje zde Pitkovický (Vinný) potok, do kterého se nad Světicemi vlévá jedenáct potoků

zlatá hornická kladiva – asociují zde historickou  těžbu zlata ve štolách

zlatá berla – atribut sv.Prokopa, patrona kapličky na návsi

zlatý cep  – představuje zde původní zemědělský charakter Benic

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

 

©
Arnošt Drozd
2004