Erb vladyků Bukovanských Pintů z Bukovan

V listopadu roku 2009 jsem nakreslil erb vladyků Bukovanských Pintů z Bukovan.

 


Zde prezentovaný erb je zmenšen, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

©
Arnošt Drozd
2009