Návrh znaku a vlajky obce Chlumec s osadou Krnín

Vítězné návrhy znaku a vlajky:

V červenci roku 2011 si obec vybrala z návrhů vítězný znak a vlajku.
Součástí odevzdaného kompletu je i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhu.

Obecní symboly byly uděleny předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodnutím č. 29 ze dne 24.2.2012.

Vítězný návrh znaku:

 

Vítězný návrh vlajky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V červenci roku 2011 jsem obci předal čtyří doplňující návrhy.
Součástí odevzdaného kompletu byl i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhů.

 

Návrh znaku H:

 

Návrh vlajky H:

 

     

Návrh znaku I:

 

Návrh vlajky I:

 

     

Návrh znaku J:

 

Návrh vlajky J:

 

     

Návrh znaku K:

 

Návrh vlajky K:

 

V prosinci roku 2010 jsem se dohodl na návrhu znaku a vlajky obce Chlumec s osadou Krnín.
Součástí odevzdaného kompletu v únoru 2011 byly i popisy znaků (blasony) a vlajek a odůvodnění návrhů.

 

Návrh znaku A:

 

Návrh vlajky A:

 

 

 

 

Návrh znaku B:

 

Návrh vlajky B:

 

 

 

 

Návrh znaku C:

 

Návrh vlajky C:

 

 

 

 

Návrh znaku D:

 

Návrh vlajky D:

 

 

 

 

Návrh znaku E:

 

Návrh vlajky E:

 

 

 

 

Návrh znaku F:

 

Návrh vlajky F:

 

 

 

Veškeré zde prezentované návrhy a vyobrazení jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace, ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 ©
Arnošt Drozd
2012