Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 23.listopadu 2010 do 28.února 2011
v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou

Koncem roku 2010 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
která se uskuteční v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou od 23.listopadu 2010 do 28.února 2011.
Nakreslil jsem čtyři erby držitelů panství v Chlumci nad Cidlinou.Zdeslav z Chlumce
Držitel chlumeckého panství, od r.1242 se psal ze Sternbergu, od první písemné zmínky v roce 1235 až do r.1397 (1393),
kdy byl jeho potomky prodán.


z Bergova
Páni z Bergova byli držitelé chlumeckého panství od roku 1397 (1400) do roku 1461.


Vaněk z Valečova
Vladyka, držitel chlumeckého panství v roce 1472.
(Podle některých zdrojů se pečetil namísto sluncem hořícím kotoučem.)


Kinský z Vchynic a Tetova
Roku 1611 daroval císař Matyáš chlumecké panství šlechtickému rodu Vchynských z Vchynic a Tetova – později Kinských.
Ti jsou neustále majiteli panství vyjma let 1948 až 1992, kdy bylo potomkům rodu, hrabatům Kinským dal Borgo navráceno.
 


Veškeré zde prezentované erby jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

©
Arnošt Drozd
2010