Dziewunt z Gryfenbergu (Dževunt z Gryfenberka) - erb a pojednání o rodu

(Článek v Genealogických a heraldických listech 4/2006)

Když v roce 1993 vyšel „Erbovník aneb kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě“ od Milana Myslivečka, tak mne zde hned na první pohled zaujal rod Dževunt z Gryfenberka (Dziewunt, Dziewunty, Diewunt), i když nikdy nepatřil k významné šlechtě. V té době mi bylo teprve sedmnáct let a možná proto se mi zdálo toto jméno v tomto věku tak veselé. Vytvořil jsem si pro něj dokonce takovou vlastní značku . Až později jsem nakreslil erb Dziewuntů z Gryfenbergu, který zde představuji.

 

Blason: Ve stříbrném štítě šikmo červená ostrve. Přikryvadla červená a stříbrná. V klenotu složená orlí křídla, přední stříbrné se šikmo položenou červenou ostrví, zadní červené.

Většina čtenářů Erbovníku či knihy „Staromoravští rodové“ od Josefa Pilnáčka „Dževunty“ patrně přešla bez povšimnutí. Mne však nejen v té době zaujali. Proto zde stručně uvedu jen pro zajímavost pár nejzákladnějších údajů. Dziewuntové z Gryfenbergu jsou původem slezský šlechtický rod, který se na počátku 17.století usadil na Moravě. Baltazar D. z G. byl pokutován pro účast ve stavovském povstání. Jiná větev rodu ve Slezsku užívala erb následujícího blasonu: Ve stříbrném štítě kosmo zelená ostrve. Přikryvadla zelená a stříbrná. V klenotu složená stříbrná orlí křídla.

 

Poznámky a literatura:

Milan Mysliveček:    Velký erbovník - Encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české (svazek 1)

 

 ©
Arnošt Drozd
2006 - 2007