Návrh znaku a vlajky obce Holohlavy

Vítězné návrhy znaku a vlajky:

Na přelomu září a října roku 2010 si obec vybrala z návrhů vítězný znak a vlajku.
Součástí odevzdaného kompletu je i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhu.

Obecní symboly byly uděleny předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodnutím č. 9 ze dne 9.11.2010.

Vítězný návrh znaku:

 

Vítězný návrh vlajky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V září roku 2010 jsem obci předal čtyří doplňující návrhy.
Součástí odevzdaného kompletu byl i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhů.

 

Návrh znaku C1:

 

Návrh vlajky C1:

 

     

Návrh znaku G:

 

Návrh vlajky G:

 

     

Návrh znaku H:

 

Návrh vlajky H:

 

     

Návrh znaku I:

 

Návrh vlajky I:

 

V dubnu roku 2010 jsem se dohodl na návrhu znaku a vlajky obce Holohlavy.
Součástí odevzdaného kompletu v červnu 2010 byly i popisy znaků (blasony) a vlajek a odůvodnění návrhů.

 

Návrh znaku A:

 

Návrh vlajky A:

 

 

 

 

Návrh znaku B:

 

Návrh vlajky B:

 

 

 

 

Návrh znaku C:

 

Návrh vlajky C:

 

 

 

 

Návrh znaku D:

 

Návrh vlajky D:

 

 

 

 

Návrh znaku E:

 

Návrh vlajky E:

 

 

 

 

Návrh znaku F:

 

Návrh vlajky F:

 

 

Erb rodu Otmarů z Holohlav

 

 ©
Arnošt Drozd
2010