Erb Zity Kabátové z Výškovic

V červenci roku 2012 jsem nakreslil erb rodu Kabátů z Výškovic.

V deníku MF Dnes mne zarazila fotografie z pohřbu herečky paní Zity Kabátové s rakví s erbem. Dohledal jsem, že tento erb patřil starému moravskému vladyckému rodu Kabátů z Výškovic, první zmínka snad 8.října 1306, ke kterému se herečka hlásila.
Dosud jsem o jejím šlechtickém původu neměl tušení. Informace mám však podloženy pouze z médií.

http://kultura.idnes.cz/zita-kabatova-pohreb-0rp-/filmvideo.aspx?c=A120606_090137_filmvideo_ptk


 


Zde prezentovaný erb je zmenšen, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

©
Arnošt Drozd
2012