Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 4.května do 5.června 2011
ve Vlastivědném muzeu Dr.Hostaše v Klatovech

Koncem roku 2010 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
která se uskuteční ve Vlastivědném muzeu Dr.Hostaše v Klatovech od 4.května do 5.června 2011.
Nakreslil jsem čtyři erby držitelů tvrzí v okolí Klatov.z Dolan
13.století - Majitelé tvrze Dolany u Klatov, panská větev Drslaviců.


Bušek z Opálky
1392 - Stavitel tvrze Opálka u Klatov.
(Do roku 1392 se psal Bušek ze Strážova, ojediněle uveden s erbem s kohoutem ve štítě).


Lubský z Lub
14.století - Majitelé tvrze Luby u Klatov.


Obytecký z Obytec
15.století - Majitelé tvrze Obytce u Klatov.


Veškeré zde prezentované erby jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

©
Arnošt Drozd
2011