Erb rodu Lubský z Lub

Na jaře roku 2007 jsem se dohodl na návrhu znaku a vlajky obce Myslín, při této příležitosti jsem nakreslil i erb
vladyků Lubských z Lub.

 

 

 ©
Arnošt Drozd
2007