Návrh znaku a vlajky (praporu) MČ Praha-Lysolaje

Vítězné návrhy obecních symbolů odevzdané začátkem července 2004

Na konci února 2004 vybralo zastupitelstvo MČ Praha - Lysolaje jako vítězné uvedené varianty. Začátkem března 2004 jsem předal nezbytné podklady k posouzení Heraldické komisi při Zastupitelstvu hl. m. Prahy a Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a následného schválení Zastupitelstvem hl .m. Prahy a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
Rada hl. m. Prahy na zasedání dne 14.září 2004 schválila udělení znaku a vlajky městské části Praha - Lysolaje.
Dle terminologie schválené v dubnu 2004 se místo praporu užívá termínu vlajka.

Obecní symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodutím č. 50 ze dne 20.1.2005.

Vítězný upravený návrh znaku :

Vítězný upravený návrh vlajky :

   
Blason (popis znaku):
Štít je dělený. V horní modré
polovině běžící zlatá liška, v dolní zelené polovině zlatý klín, v němž z
paty tryská modrý pramen.
Popis vlajky:
List vlajky tvoří tři vodorovné pruhy, modrý se žlutou běžící liškou v žerďové polovině, žlutý a zelený, v poměru 2:1:1. Poměr šířky k délce 2:3.

 

Odůvodnění:
zlatá liška
– mluvící znamení – Lysolaje -
pojmenování se skládá ze staročeského lisa (liška) a lajati (štěkati). Vysvětlení dle literatury je takové, že zde lidé štěkali jako lišky či pravděpodobněji, že šlo o místo odlehlé, kde "lišky dávaly dobrou noc". Kov zlato jsem zvolil proto, že se nejvíce blíží barvě přirozené a zároveň splňuje heraldické pravidlo o barvě a kovu (zlatá liška v modrém poli).

modrá barva – představuje zde nebe a čistý vzduch

modrý pramen – zázračný léčivý pramen při vchodu do rokle Housle

zlatý kov -  představuje pískovec a opuku, stylizace romantické rokle Housle, přírodní památky

zelená barva – představuje zde pole a lesy, krásné přírodní okolí celoměstského typu

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

V říjnu 2003 vybralo zastupitelstvo MČ Praha - Lysolaje jako vítězný můj koncept návrhu znaku a praporu, na konci listopadu 2003 jsme se se sešli a dohodli na dotvoření konceptu.

Odevzdané varianty návrhů symbolů MČ v polovině ledna 2004

Návrh znaku A:

Návrh znaku B:

Návrh znaku C:

     
Blason (popis znaku):
Na stříbrném štítě rokle mezi dvěma zelenými vrchy, z níž tryská modrý pramen. Přes něj skáče červená liška doprava.

 

Odůvodnění:
červená liška – mluvící znamení – Lysolaje -
pojmenování se skládá ze staročeského lisa (liška) a lajati (štěkati). Vysvětlení dle literatury je takové, že zde lidé štěkali jako lišky či pravděpodobněji, že šlo o místo odlehlé, kde "lišky dávaly dobrou noc". Červenou barvu jsem zvolil proto, že se nejvíce blíží barvě přirozené a zároveň splňuje heraldické pravidlo o barvě a kovu (červená liška ve stříbrném poli).

modrý pramen – zázračný léčivý pramen při vchodu do rokle Housle

zelená rokle (vrchy) - romantická rokle Housle, přírodní památka, zelená barva zde představuje pole a lesy, krásné přírodní okolí celoměstského typu

stříbrný kov – představuje zde historický vesnický ráz

Blason (popis znaku):
Na zeleném štítě rokle mezi dvěma zlatými vrchy, z níž tryská stříbrný pramen. Přes něj skáče zlatá liška doprava.

 

Odůvodnění:
zlatá liška
– mluvící znamení – Lysolaje -
pojmenování se skládá ze staročeského lisa (liška) a lajati (štěkati). Vysvětlení dle literatury je takové, že zde lidé štěkali jako lišky či pravděpodobněji, že šlo o místo odlehlé, kde "lišky dávaly dobrou noc". Kov zlato jsem zvolil proto, že se nejvíce blíží barvě přirozené a zároveň splňuje heraldické pravidlo o barvě a kovu (zlatá liška v zeleném poli).

stříbrný pramen – zázračný léčivý pramen při vchodu do rokle Housle

zlatá rokle (vrchy) - romantická rokle Housle, přírodní památka, zlatá barva zde představuje pískovec a opuku

zelená barva – představuje zde pole a lesy, krásné přírodní okolí celoměstského typu

Blason (popis znaku):
Štít pošikem dělený, modrý a zelený, přes něj zlatá liška ve skoku doprava.

 


Odůvodnění:
zlatá liška
– mluvící znamení – Lysolaje -
pojmenování se skládá ze staročeského lisa (liška) a lajati (štěkati). Vysvětlení dle literatury je takové, že zde lidé štěkali jako lišky či pravděpodobněji, že šlo o místo odlehlé, kde "lišky dávaly dobrou noc". Kov zlato jsem zvolil proto, že se nejvíce blíží barvě přirozené a zároveň splňuje heraldické pravidlo o barvě a kovu (zlatá liška v modro-zeleném poli).

modrá barva – zázračný léčivý pramen při vchodu do rokle Housle

zelená barva - romantická rokle Housle, přírodní památka, zelená barva zde představuje pole a lesy, krásné přírodní okolí celoměstského typu

 
     

Návrh znaku AA:

Návrh znaku BB:

Návrh praporu C:

     
Blason (popis znaku):
Na zeleném štítě stříbrný klín, v něm v dolní polovině tryská modrý pramen, přes něj skáče červená liška doprava.

 

Odůvodnění:
Návrh znaku AA vychází ze stejných indicií jako návrh znaku A.

Návrh vytvořen za pomoci
Ing.Petra Exnera.

Blason (popis znaku):
Na zlatém štítě zelený klín, v něm v dolní polovině tryská stříbrný pramen, přes něj skáče zlatá liška doprava.

 

Odůvodnění:
Návrh znaku BB vychází ze stejných indicií jako návrh znaku B.

Návrh vytvořen za pomoci
Ing.Petra Exnera.
Popis praporu:
List praporu pošikem dělený, modrý a zelený, přes něj žlutá liška ve skoku k žerdi.
Poměr šířky k délce 2:3.

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

     

Návrh praporu A1:

Návrh praporu B1:  
 
     
Popis praporu A1:
Zelený list praporu s bílým klínem při horním okraji ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku s hrotem ve středu dolního okraje, z něj tryská modrý pramen, přes něj skáče k žerdi červená liška.
Poměr šířky k délce 2:3.
Popis praporu B1:
Žlutý list praporu se zeleným klínem při horním okraji ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku s hrotem ve středu dolního okraje, z něj tryská bílý pramen, přes něj skáče k žerdi žlutá liška.
Poměr šířky k délce 2:3.
 
     
Návrh praporu A2: Návrh praporu B2:  
 
     
Popis praporu A2:
Zelený list praporu s klínem při horním okraji ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku s hrotem ve středu dolního okraje, který je v polovině vodorovně dělen na bílou část s červenou liškou skákající k žerdi a modrou část.
Poměr šířky k délce 2:3.
Popis praporu B2:
Žlutý list praporu s klínem při horním okraji ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku s hrotem ve středu dolního okraje, který je v polovině vodorovně dělen na zelenou část se zlatou liškou skákající k žerdi a bílou část.
Poměr šířky k délce 2:3.
 
     
Návrh praporu A3: Návrh praporu B3:  
 
     
Popis praporu A3:
List praporu tvoří tři svislé pruhy, zelený, modrý a bílý s červenou liškou skákající k žerdi, v poměru 1:1:6.
Poměr šířky k délce 2:3.
Popis praporu B3:
List praporu tvoří tři svislé pruhy, žlutý, bílý a zelený se žlutou liškou skákající k žerdi, v poměru 1:1:6.
Poměr šířky k délce 2:3.
 
     
Návrh praporu A4: Návrh praporu B4:  
 
     
Popis praporu A4:
List praporu tvoří tři svislé pruhy, zelený, bílý s červenou liškou skákající k žerdi a modrý, v poměru 1:6:1.
Poměr šířky k délce 2:3.
Popis praporu B4:
List praporu tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený se žlutou liškou skákající k žerdi a bílý, v poměru 1:6:1.
Poměr šířky k délce 2:3.
 
     
Návrh praporu A5: Návrh praporu B5:  
 
     
Popis praporu A5:
List praporu tvoří tři vodorovné pruhy, bílý s červenou liškou skákající k žerdi, modrý a zelený, v poměru 6:1:1.
Poměr šířky k délce 2:3.
Popis praporu B5:
List praporu tvoří tři vodorovné pruhy, zelený se žlutou liškou skákající k žerdi, bílý a žlutý, v poměru 6:1:1.
Poměr šířky k délce 2:3.
 
     
Návrh praporu A6: Návrh praporu B6:  
 
     
Popis praporu A6:
List praporu tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý s červenou liškou skákající k žerdi a zelený, v poměru 1:6:1.
Poměr šířky k délce 2:3.
Popis praporu B6:
List praporu tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, zelený se žlutou liškou skákající k žerdi a žlutý, v poměru 1:6:1.
Poměr šířky k délce 2:3.
 
     
Návrh praporu A7: Návrh praporu B7:  
 
     
Popis praporu A7:
List praporu tvoří žerďový modrý pruh o šířce osminy délky listu a dva vodorovné pruhy, bílý s červenou liškou skákající k žerdi a zelený, v poměru 7:1.
Poměr šířky k délce 2:3.
Popis praporu B7:
List praporu tvoří žerďový bílý pruh o šířce osminy délky listu a dva vodorovné pruhy, zelený se žlutou liškou skákající k žerdi a žlutý, v poměru 7:1.
Poměr šířky k délce 2:3.
 
     
Návrh praporu A8: Návrh praporu B8:  
 
     
Popis praporu A8:
Na zeleném listu praporu jsou položeny tři stejně široké žerďové krokve, bílá, modrá, bílá a červený klín od žerdi. První se dotýká rohů vlajky a její vrchol leží ve středu vlajícího lemu. Šířka krokví na žerďovém okraji je desetina šířky listu. Poměr šířky k délce 2:3.

Návrh vytvořen za pomoci
Ing.Petra Exnera.

Popis praporu B8:
Na žlutém listu praporu jsou položeny tři stejně široké žerďové krokve, zelená, bílá, zelená a žlutý klín od žerdi. První se dotýká rohů vlajky a její vrchol leží ve středu vlajícího lemu. Šířka krokví na žerďovém okraji je desetina šířky listu. Poměr šířky k délce 2:3.

Návrh vytvořen za pomoci
Ing.Petra Exnera.

 
     
Návrh praporu A9: Návrh praporu B9:  
 
     
Popis praporu A9:
Na zeleném listu praporu jsou položeny tři stejně široké žerďové krokve, bílá, modrá, bílá a červený klín od žerdi. První se dotýká rohů vlajky a vnitřní i vnější hrot krokví a klínu leží ve středu vlajícího lemu. Šířka krokví na žerďovém okraji je desetina šířky listu. Poměr šířky k délce 2:3.

Návrh vytvořen za pomoci
Ing.Petra Exnera.

 

Popis praporu B9:
Na žlutém listu praporu jsou položeny tři stejně široké žerďové krokve, zelená, bílá, zelená a žlutý klín od žerdi. První se dotýká rohů vlajky a vnitřní i vnější hrot krokví a klínu leží ve středu vlajícího lemu. Šířka krokví na žerďovém okraji je desetina šířky listu. Poměr šířky k délce 2:3.

Návrh vytvořen za pomoci
Ing.Petra Exnera.

 
Odůvodnění:
Prapory jsou odvozeny z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
Odůvodnění:
Prapory jsou odvozeny z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
 

 

Reakce na výzvu

Ve čtvrtek 21.8.2003 jsem při náhodném “brouzdání” po internetu na webových stránkách MČ Praha - Lysolaje našel výzvu ohledně návrhu znaku této městské části, avšak termín odevzdání návrhů končil i po prodloužení 31.8.2003. Navrhl jsem tedy nyní spíše koncept návrhu, protože jsem neměl dostatek času na detailnější vykreslení lišky či rokle.

 

Varianta A - koncept návrhu znaku :   Varianta A - koncept návrhu praporu :
     
 
Blason :
Na stříbrném štítě rokle mezi dvěma zelenými kamenitými vrchy, z níž tryská modrý pramen. Přes něj červená liška ve skoku doprava.

 

  Popis :
Bílý list praporu tvořený dvěmi částmi, oddělenými položeným kůlem (1/9 délky praporu) zelené barvy. V žerďové části (1/3 délky praporu) tryskající modrý pramen a ve vlající části červená liška ve skoku doprava. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
červená liška – mluvící znamení – Lysolaje - pojmenování se skládá ze staročeského lisa (liška) a lajati (štěkati). Vysvětlení dle literatury je takové, že zde lidé štěkali jako lišky či pravděpodobněji, že šlo o místo odlehlé, kde "lišky dávaly dobrou noc".

modrý pramen – zázračný léčivý pramen při vchodu do rokle Housle

zelená rokle (vrchy) - romantická rokle Housle, přírodní památka, zelená barva zde představuje pole a lesy, krásné přírodní okolí celoměstského typu

stříbrný kov – představuje zde historický vesnický ráz

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
     
     
Varianta B - koncept návrhu znaku :   Varianta B - koncept návrhu praporu :
     
 
Blason :
Na zeleném štítě rokle mezi dvěma zlatými kamenitými vrchy, z níž tryská stříbrný pramen. Přes něj zlatá liška ve skoku doprava.
  Popis :
List praporu tvořený dvěma pruhy. Dolní žlutý (1/9 šířky praporu) a horní zelený, v něm žlutá liška ve skoku doprava. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
zlatá liška – mluvící znamení – Lysolaje - pojmenování se skládá ze staročeského lisa (liška) a lajati (štěkati). Vysvětlení dle literatury je takové, že zde lidé štěkali jako lišky či pravděpodobněji, že šlo o místo odlehlé, kde "lišky dávaly dobrou noc".

stříbrný pramen – zázračný léčivý pramen při vchodu do rokle Housle

zlatá rokle (vrchy) - romantická rokle Housle, přírodní památka, zlatá barva zde představuje pískovec

zelená barva – představuje zde pole a lesy, krásné přírodní okolí celoměstského typu

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

 

©
Arnošt Drozd
2003 - 2004