Erb rodu svobodných pánů von Merta

V dubnu roku 2008 jsem nakreslil erb rodu svobodných pánů von Merta pro potomky Emanuela svobodného pána Merty. 

Veškeré zde prezentované formy erbu jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace, ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

 ©
Arnošt Drozd
2008