Čtenářský názor v Mladé frontě DNES dne 23.března 2002
ohledně navracení šlechtického majetku

Tento článek byl značně zkrácen vzhledem k volnému místu na stránce oproti mému příspěvku, proto některé věty zrovna čistě nepřecházejí a jsou dosti neúplné, vytržené z kontextu či vyznívají naprázdno.

 

©
Arnošt Drozd
2002