Čtenářský názor v Mladé frontě DNES dne 15.května 2003
ohledně navracení zámku v Opočně

 Tento článek byl redakčně zkrácen vzhledem k volnému místu na stránce oproti mému příspěvku, proto některé věty zrovna čistě nepřecházejí a jsou dosti neúplné. Záměrně jsem v článku uvedl jméno rodu Colloredo-Mannsfeld, i když nakonec bylo uvedeno pouze s jedním "n".

 

©
Arnošt Drozd
2003