Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 31.března do 3.května 2015
v Městském muzeu v Polné

 

Jan ze Sternbergu

Mikuláš Trčka z Lípy

Hertvík Zejdlic ze Šenfeldu

z Dietrichsteinu

 

GHL 2/2015 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Městském muzeu v Polné

 

 

©
Arnošt Drozd
2015