Výstava „Heraldika a Vexilologie“ v „Galerii 14“ Městské části Praha 14
od 5.října do 3.listopadu 2011

V létě roku 2011 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou a vexilologií
za Českou genealogickou a heraldickou společnost v Praze na výstavu:


 

  Ukázka z mých prací, kterými jsem se zde prezentoval

 

©
Arnošt Drozd
2011