Posouzení vhodnosti umístění multimediální techniky v jednacím sále Senátu PČR
ve Valdštejnském paláci v Praze vzhledem ke stávající heraldické výzdobě

V únoru roku 2009 jsem byl požádán drobné posouzení vhodnosti umístění multimediální techniky v jednacím sále

Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze vzhledem ke stávající heraldické výzdobě,

což pro mne bylo ctí.

Navržené řešení umístění LCD obrazovky pod velký státní znak republiky jsem shledal jako nedůstojné.

 

©
Arnošt Drozd
2009