Soutěž na výběr znaku a praporu MČ Praha - Újezd - Kateřinky

Na počátku roku 2000 jsem se zúčastnil soutěže na výběr znaku a praporu městské části Praha-Újezd-Kateřinky, kterou vypsalo zastupitelstvo MÚ Praha-Újezd-Kateřinky. Můj návrh postoupil mezi čtyři, mezi kterými se rozhodovalo o tom nejúspěšnějším. Bylo přihlédnuto k podnětům občanů a zastupitelstvo na svém zasedání dne 14.3.2000 (pokračování 23.3.2000) vybralo, k mé velké radosti jako vítězný můj návrh. Což mne velice potěšilo.

Obecní symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodutím č. 83 ze dne 5.4.2001.

Nové návrhy znaku a praporu - konec dubna L.P. 2000, které byly schváleny zastupitelstvem MÚ Praha-Újezd-Kateřinky 16.května L.P. 2000:

Dopracovaná vítězná varianta znaku a praporu po přihlédnutí k připomínkám a podnětům, za které vám všem velice děkuji.

 
Blason :
Štít s vlnovitě oddělenou patou je svisle polcený. Pravá polovina je stříbrná se smrkem přirozeně zbarveným na zeleném trávníku. Levá polovina je červená se stříbrným kolem o osmi loukotích s osmi háky na obvodu (nástroj mučení sv.Kateřiny). Pata je modrá se dvěma stříbrnými vlnitými pruhy.
  Popis praporu :
List tvoří dva vodorovné pruhy (červený - 2/3 šířky praporu a modrý), které jsou odděleny bílým vlnitým pásem o šířce 1/9 šířky praporu. V červeném (horním) pruhu bílé kolo o osmi loukotích s osmi háky na obvodu. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
Modrá vlnovitě oddělená pata se dvěma vlnitými pruhy připomíná vodstvo - četné rybníky a potok Botič. Smrk přirozené barvy představuje lesy v katastru Újezdu, zejména Milíčovský a četná stromoví, která byla vykácena již v roce 1349 (první zmínka o Oujezdě). Zelený trávník odkazuje na rozsáhlou zeleň na katastru Újezdu. Ono stříbrné kolo připomíná mučící nástroj sv. Kateřiny. Kateřinky, původně Kateřinka byly pojmenovány dle pramenů po průhonické hraběnce Kateřině, která prý v ovčíně (dnešní Kateřinky) porodila dítě.

Městskou část Praha – Újezd tvoří historické obce Újezd a Kateřinky. Kateřinky, byť je o nich zmínka až na přelomu 18. a 19.století, jsou nyní vzhledem k nové výstavbě nejosídlenější částí katastru, proto jsem také užil tohoto mluvícího znamení.

  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z navrhovaného znaku MČ Praha – Újezd a vychází ze stejných indicií.

Dne 14.února 2001 doporučil podvýbor pro heraldiku a vexilologii výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navržený znak a prapor ke schválení.
Blason: Stříbrno-červeně polcený štít s modrou vlnitou patou se dvěma stříbrnými vlnitými břevny. V pravém poli smrk přirozené barvy na zeleném trávníku, v levém poli stříbrné nožové kolo sv.Kateřiny.
Popis praporu: List tvoří tři vodorovné pruhy, červený s bílým nožovým kolem o osmi loukotích a osmi nožích, vlnitý bílý o třech vrcholech a dvou prohlubních a zvlněný modrý, v poměru 6:1:2. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Zde publikuji oscanované varianty a plné znění uveřejněné v bulletinu MČ Praha-Újezd-Kateřinky

Původní návrh znaku - varianta C :

Blason s odůvodněním:

Štít s vlnovitě oddělenou modrou patou je svisle polcený. Pravá polovina je stříbrná se smrkem přirozeně zbarveným na zeleném trávníku (ploše). Levá polovina je červená s polovinou stříbrného kola o pěti loukotích s pěti háky na obvodu (nástroj mučení sv.Kateřiny).

Modrá pata připomíná vodstvo - četné rybníky a potok Botič. Smrk přirozené barvy představuje lesy v katastru Újezda, zejména Milíčovský a četná stromoví, která byla vykácena již v roce 1349 (první zmínka o Oujezdě). Zelený trávník (plocha) odkazuje na rozsáhlou zeleň na území Újezda.

Ono stříbrné kolo připomíná mučící nástroj sv. Kateřiny. Kateřinky, původně Kateřinka byly pojmenovány dle pramenů po průhonické hraběnce Kateřině, která prý v ovčíně (dnešní Kateřinky) porodila dítě (patrně před rokem 1841).

Návrh praporu - varianta C :

Navrhl jsem ještě druhou variantu praporu s oním stříbrným kolem (viz. návrh znaku) v červeném poli, ale ta původně neprošla.

 

©
Arnošt Drozd
2000 - 2001