Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 3.července do 27.září 2018
v Muzeu Vyškovska

 

biskup Jindřich (Hynek) III. Berka z Dubé

biskup Karel II. z Lichtenstein-Kastelkornu

František kardinál kníže z Dietrichsteinu

Tadeáš Maria kardinál hrabě z Trauttmansdorff-Weinsbergu

 

 

GHL 3/2018 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Muzeu Vyškovska ve Vyškově

 

 

©
Arnošt Drozd
2018