Návrh znaku a vlajky obce Vysoký Chlumec s částmi
Vápenice, Hrabří, Hradce, Jezvina, Bláhova Lhota a Pořešice

Vítězné návrhy znaku a vlajky:

V květnu roku 2007 jsem odevzdal vítězné návrhy znaku a vlajky obce (snad budoucího městyse) Vysoký Chlumec.
Součástí odevzdaného kompletu je i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhu.

Obecní symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodutím č. 28 ze dne 30.11.2007.

Vítězný návrh znaku:

 

Vítězný návrh vlajky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po konzultacích s kolegy heraldiky, podle veškeré dostupné heraldické literatury o tomto rodu a dle naprosté většiny publikovaných blasonů jsem raději upravil orlici na nekorunovanou. Tato černá nekorunovaná orlice ve stříbrném štítu patřila původně rodu ze Žirotína a Lobkowiczové ji do svého erbu přijali 3.srpna 1459. Varianta korunované orlice, kterou jako své logo používá např. Lobkowiczký pivovar, je v tomto případě bohužel nesprávná.

 

Na konci prosince 2006  jsem navrhl znak a vlajku obce Vysoký Chlumec.V návrzích jsem se snažil splnit veškeré požadavky obce, byť někdy "hraničily" s heraldickou "únosností". Součástí odevzdaného kompletu byly i popisy znaků (blasony) a vlajek a odůvodnění návrhů.

 

Návrh znaku A:

 

Návrh vlajky A:

 

 

 

 

Návrh znaku B:

 

Návrh vlajky B:

 

 

 

 

Návrh znaku C1:

 

Návrh vlajky C1:

 

 

 

 

Návrh znaku C2:

 

Návrh vlajky C2:

 

 

 

 

Návrh znaku D:

 

Návrh vlajky D:

 

 

 

 

Návrh znaku E1:

 

Návrh vlajky E1:

 

 

 

 

Návrh znaku E2:

 

Návrh vlajky E2:

 

 

 

 

Návrh znaku F:

 

Návrh vlajky F:

 

 

Doplňující návrhy znaku a vlajky:

Návrh znaku A1:

 

Návrh vlajky A1:

 

 

 

 

Návrh znaku A2:

 

Návrh vlajky A2:

 

 

 

 

Návrh znaku G1:

 

Návrh vlajky G1:

 

 

 

 

Návrh znaku G2:

 

Návrh vlajky G2-3:

 

 

 

 

Návrh znaku G3

 

 


Tento návrh vznikl pouze jako ilustrační, protože se podle mne už jedná o naprostý heraldický kýč: Vytvořil jsem ho po názornost a plně dle požadavků zastupitelstva obce s tím, že jsem podotkl, že by s naprostou jistotou neprošel schvalovacím procesem v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

 

 

 

 

 

Návrh znaku G4:

 

Návrh vlajky G4:


Tento návrh vznikl pouze jako ilustrační, protože se podle mne už jedná o naprostý heraldický kýč: Vytvořil jsem ho po názornost a plně dle požadavků zastupitelstva obce s tím, že jsem podotkl, že by s naprostou jistotou neprošel schvalovacím procesem v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

 

 

Druhé doplňující návrhy znaku a vlajky:

Návrh znaku H1a:

 

Návrh vlajky H1:

 

 

 

 

Návrh znaku H1b:

 

Návrh vlajky H2:

 

 

 

 

Návrh znaku CH:

 

Návrh vlajky H3:

Tento návrh vznikl pouze jako ilustrační, protože by podle mne patrně neprošel schvalovacím procesem v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

 

 

 ©
Arnošt Drozd
2006 - 2008