Držitelé hradu Vysoký Chlumec

V červnu roku 2005 jsem se rozhodl, že pro připravovanou heraldickou výstavu Erby 2005 - heraldičtí kreslíři Čech, Moravy a Slezska vytvořím erby držitelů hradu Vysoký Chlumec. Byli jsme totiž s mou přítelkyní úplně posledními návštěvníky tohoto hradu v září roku 1998, než ho Lobkowiczové prodali Riprandu Arco-Zinnebergovi. Celý komplet jsem dopracoval v červenci roku 2005.

  

Držitelé hradu Vysoký Chlumec

Tento článek vyšel v časopise Genealogické a heraldické listy 3-4/2005 České genealogické a heraldické společnosti v Praze.

Hrad Vysoký Chlumec jsem v devadesátých letech minulého století navštívil několikrát, a to ne jen z důvodu, že se v podhradí nachází známý Lobkowiczký pivovar, můj nejoblíbenější, ale především ze zájmu o hrad samotný. Trávil jsem v jeho okolí každoročně letní prázdniny. V září roku 1998 jsme byli s mou přítelkyní posledními návštěvníky hradu, když se právě za námi zavřeli dveře, snad ne nadobro. Od té doby je hrad veřejnosti nepřístupný, za to však neúnavně zvelebovaný a rekonstruovaný novým majitelem Riprandem hrabětem Arco-Zinnebergem ze starého šlechtického rodu původem z jižního Tyrolska.

 „Podle lidové pověsti zvolily místo pro hradní stavení samy pekelné mocnosti. Práce na velkolepém díle byla započata původně na Skuhrovském vrchu, avšak čerti odtud každou noc neúnavně odnášeli na nynější místo vše, co dělníci přes den vystavěli. S těžkými břemeny démoni odpočívali na Drahách u Počepic. Na tuto skutečnost poukazovalo lidové označení “Čertovo sedlo”. Stavitelé pekelníkům dlouho vzdorovat nevydrželi a podřídili se jejich vůli. Hrad tedy vyrostl na vrchu Chlumci.“

Hrad patrně vystavěl v druhé polovině 14. století Purkhart Strnad z Janovic, jeden z nejoblíbenějších dvořanů krále Václava IV. Později hrad krátce vlastnil Ojíř z Očedělic, od něhož ho v roce 1474 koupila Anna Švihovská z Riesenberka, vdova po Janu I. Popelu z Lobkowicz, se svými třemi syny Děpoltem, Václavem a Ladislavem. Tak se dostalo vysokochlumecké panství, největší v kraji a jedno z největších v Čechách na dlouhá staletí do rukou mocného šlechtického rodu Lobkowiczů, za kterých se úspěšně rozrůstalo.

Hrad Vysoký Chlumec zůstal za První republiky téměř opuštěn, ale Lobkowiczové  ho i přesto opravovali a udržovali. Za protektorátu byl lobkowiczký majetek zabaven nacisty. V roce 1948 byl hrad Vysoký Chlumec znárodněn a zestátněn. Za komunistické éry byl přesto postupně restaurován v letech 1963 až 1973.

V roce 1992 byl hrad navrácen knížatům z Lobkowicz. V roce 1998 se novým majitelem hradu stal Riprand hrabě Arco-Zinneberg, jehož chotí je Maria Beatrice, roz. arcivévodkyně Rakouská. Manželé Arco-Zinnebergovi jsou v kraji významnými mecenáši a stojí v čele Nadačního fondu Patronát Sedlčansko.

Bylo pro mne velice smutné a ze začátku i nepochopitelné, že právě nejvyšší doposud žijící ryze český šlechtický rod, jakým Lobkowiczové bezesporu jsou, hrad Vysoký Chlumec prodali, když ho po tak dlouhá staletí vlastnili, ale naštěstí se právě Arco-Zinnebergové ukázali výtečnými vlastníky. Věřím, že jednou bude opět hrad Vysoký Chlumec zpřístupněn v plné kráse veřejnosti.

 

Blasony:

Purkhart Strnad z Janovic: V modrém štítě stříbrno-červená polcená orlice se zlatou zbrojí a zlatým perisoniem.

Ojíř z Očedělic: Štít stříbrno-modře dělen.

Anna Švihovská z Riesenberka: Štít polcený, levá polovina červená, v pravé červené polovině tři stříbrná břevna.

Lobkowiczové: Štít čtvrcený. 1. a 4.pole stříbrné s červenou hlavou, 2. a 3. pole stříbrné s černou kosmo postavenou orlicí se zlatou zbrojí a zlatým perisoniem.

Riprand Arco-Zinneberg: Ve zlatém štítě tři modré luky nad sebou.

 

 ©
Arnošt Drozd
2005 - 2006