Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 8.června do 26.července roku 2019
ve Státním oblastním archivu na zámku v Zámrsku

 

vladyka Karel Kapoun ze Svojkova

Albrecht Libštejnský hrabě z Kolowrat

Antonín Vít hrabě z Bubna a Litic

hrabata a knížata Kinští z Vchynic a Tetova

 

GHL 3/2019 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ ve Státním oblastním archivu v Zámrsku

 

 

©
Arnošt Drozd
2019