Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 26. září do 27. listopadu 2009
Muzeum sportu, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách

Začátkem roku 2009 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
kte
rá se uskuteční v Muzeu sportu, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách od 26.9. do 27.11.2009.
Nakreslil jsem čtyři erby se vztahem k Deštnému v Orlických horách , nahoře zobrazen Kostel sv. Marie Magdaleny.
 


z Dobrušky
Fara se zde poprvé připomíná v letech 1344 - 1350.
Práva a povinnosti náležely pánům z Dobrušky.
 


Cisterciáci
Od roku 1361 vykonávají církevní povinnosti opati cisterciáckého kláštera
Svaté Pole z dnešního Kláštera nad Dědinou.Trčka z Lípy
V letech 1494 - 1634 patřilo Deštné k opočenskému panství pánů Trčků z Lípy.
 


z Kolowrat
Od roku 1635 patřilo Deštné k panství černíkovickému, které roku 1676 zakoupila
hrabata Kolowrat-Krakowští, ti se tak stali na dobu 269 let i patrony zdejšího kostela.
 


Veškeré zde prezentované erby jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

  GHL 1/2010 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“
v Muzeu sportu, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách

©
Arnošt Drozd
2009