Výstava "Putování za předky" ČGHSP od června do září roku 2023
v Muzeu terezínské pevnosti v Muzeu v Terezíně

 

Zajíc z Hazmburku

z Herbersteinu

Kaplíř ze Sulevic

Václava Viléma z Roupova

 

 

 

©
Arnošt Drozd
2023